Kommande biografi om kvinnokämpe

Min kärlek har stannat mest hos er det är titeln på den biografi  om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg jag kommer ut med i höst på Hjalmarsson & Högberg Bokförlag. Grafisk formgivare: Ingrid Sillén, Migra Grafiska.

 

Anna Johansson-Visborg kom som 20-årig småbrukardotter till
Stockholms myllrande industriliv 1897. Hon började arbeta på
bryggeri och fick bo på kökssoffan hos en redan trångbodd barnfamilj.
Snart fick hon rykte om sig att vara stridbar för arbetarkvinnors
rättigheter.

Det här var i en tid då arbetarrörelsen växte fram i det fattiga Sverige och
lyfte det till det folkhem som senare kom att beundras världen över.
Anna Johansson-Visborg eller Bryggar-Anna, som hon kom att kallas,
drogs med i flera av den tidens rörelser.

Hon blev en facklig agitator och organisatör, rösträttskvinna, socialdemokratisk
kommunalpolitiker, folkbildare, redaktör och aktiv
kooperatör. Av en del sedd som den goda fen, av andra som en besvärlig
motståndare. Kvinnors frihet och bättre levnadsvillkor, klass och kön, var
det hon alltid kämpade för.
Min kärlek har stannat mest hos er följer Anna Johansson-Visborg
under åren 1876-1953.

#minkärlekharstannatmesthoser #annajohanssonvisborg

Pressrum för omslag, författarfoton kommer finns både här och på förlagets webbsida i början av augusti. Mer info kommer.

Annonser