Min kärlek har stannat mest hos er

Biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg av Jane Morén. Grafisk form Ingrid Sillén. 330 sidor, rikt illustrerad. (Hjalmarson & Högberg förlag 12 december 2018)

BIOGRAFIANNA

Anna Johansson-Visborg kom som 20-årig småbrukardotter till Stockholms myllrande industriliv 1897. Hon började arbeta på bryggeri och fick bo på kökssoffan hos en redan trångbodd barnfamilj. Snart fick hon rykte om sig att vara stridbar för arbetarkvinnors rättigheter.

Det här var i en tid då arbetarrörelsen växte fram i det fattiga Sverige och lyfte det till det folkhem som senare kom att beundras världen över.

Anna Johansson-Visborg eller Bryggar-Anna, som hon kom att kallas, drogs med i flera av den tidens rörelser.

Hon blev en facklig agitator och organisatör, rösträttskvinna, socialdemokratisk kommunalpolitiker, folkbildare, redaktör och aktiv kooperatör.  Av en del sedd som den goda fen, av andra som en besvärlig motståndare.  Kvinnors frihet och bättre levnadsvillkor, klass och kön, var det hon alltid kämpade för.

Min kärlek har stannat mest hos er följer Anna Johansson-Visborg under åren 1876–1953.

Ur förordet:

»Den som följer i spåren efter Bryggar-Anna, född 1876, kommer att få se både lite av den fantastiska samhällsomvandlingen som skedde första halvan av 1900-talet, då arbetarna reste sig mot förtryck och orättvisor, och Annas halvsekellånga kampvilja för att värna kvinnors rätt till frihet, självbestämmande, arbete, bostäder, rättvisa löner, rösträtt, organisering, utbildning och mycket annat. Jag hoppas att jag lyckats lyfta Anna ut ur glömskans skuggor och fram i ljuset till dig som läser det här, och jag hoppas framförallt att hon inspirerar dig. Och kanske också får dig att skratta, lättat och befriat, som jag gjorde ibland, över hur frankt och självklart hon tog strid för sina arbetar­systrar, livet igenom. Det är ju så vi måste göra, våga strida för det som är rätt. Och då ska vi aldrig ge oss.«

RECENSIONER

daladem31jan2018recension

Utdrag ur helsida Recension Dala-demokraten 31 januari 2019
: ”Jane Morén har gjort ett imponerande arbete, noggrann research i arkiv och med intervjuer, det har blivit en mycket omfattande biografi om Anna Johansson Visborg, (1876 – 1953) den beskriver även ett stycke svensk nutidshistoria från en tid som numera ingen talar om.”

”Jane Morén är journalist, författare och fotograf och hon skriver ett lätt, flytande språk som man tar till sig, det är liv och passion i hennes berättelse om Bryggar-Anna som hela sitt liv kämpade för att arbetarkvinnorna skulle få det bättre. Det finns engagemang i Jane Moréns skildring av Anna Johansson – Visborg, ett äkta engagemang som man rycks med i.”

”Det är en spännande bok att läsa, och alla bilder som Jane Morén lyckats rota fram från olika arkiv är fascinerade att få betrakta, det ger liv åt berättelsen, man kommer nära Anna och hennes kamp, känner hennes kämpaglöd och gläds med den!” ”det är en stor och viktig kulturgärning hon gjort. Och jag är övertygad om att många fler kommer att ta sig an Anna Johansson – Visborgs arbete och skildra det på flera sätt. För är det något som socialdemokratin är fullkomligt utarmat på i dag så är det starka, solidariska förebilder!

Utdrag ur recension BTJ-häftet 5/2019:

//…Författaren Jane Morén beskriver hur det moderna Sverige formats av hennes och andra kvinnors och mäns kamp för jämställdhet och rättvisa. Det är en mycket bra och intressant bok som lyfter fram en nästan bortglömd del av svensk nutidshistoria. Texten flyter fint och är rikt illustrerad med fotografier och teckningar.//” Lektör Anna-Karin Skoglund

Utdrag ur recension av Ingemar Nilsson, Norrländska socialdemokraten 4 feb-2019:
”Jane Morén lyckas i text och med historiska foton skildra en tid då Sverige förändrades i grunden. Över en miljon lämnade landet, samtidigt som industrin ropar efter folk och ett proletariat föds som allt eftersom kräver sin rätt i stort och smått. Organisering är ordet, och genom Anna Johansson får tidens larm en förgrundsgestalt. I kapitle”Den knutna näven” reflekterar hon: ”Det är arbetet som är källan till all rikedom och det är arbetarna själva som bör skörda frukterna av sitt arbete”.
Återkommande under läsningen av ”Min kärlek har stannat mest hos er”, förundras jag över energin, drivet, känslan som förmedlas att inget tycktes omöjligt, för Anna Johansson och hennes kamrater i kampen mot dåliga bostäder, underbetalt arbete och för människans värdighet. En annan värld är möjlig, var ledordet.”

PRESSKLIPP: 
mitti-8mars-2019
https://mitti.se/nyheter/historien-kvinnokampe-kungsholmen/?omrade=kungsholmen

morgonbris22feb2019
Morgonbris 22 feb-2019

M-Magasin 6 mars 2019

 

Kommunalarbetaren 5 mars-2019

 

LÄSARRÖSTER:
Jag kan inte sluta läsa i boken som är mycket mer spännande än biografier brukar vara eftersom den sjuder av liv, engagemang och passion, precis som jag anat att Anna själv var. En bok om en kvinna som drevs av sin vision om ett annat samhälle än det hon föddes i 1876, som kämpade för arbetarkvinnorna.  Boken har fina bilder och fantastiska citat av Anna. Jag hoppas ni är många som läser denna bok och dras med i berättelsen om den glödande viljan hos denna kvinna att skapa ett bättre liv för de många. Det är en historia som vi alla behöver minnas idag, en historia som inte ska sopas undan utan lyftas fram – precis som Jane gjort i denna sällsynt fina kloka, engagerande och välskrivna biografi.
Eva Swedenmark

Är nu djupt inne i denna fantastiska bok. Mycket Stockholmshistoria som fond till livsberättelsen om den starka och modiga Bryggar-Anna. Läs, njut och lär!
Pia Enochsson

”Folkbildning när den är som bäst. Passionerat utan att bli sentimentalt. ”
Jan-Ewert Strömbäck

Jag är imponerad av det arbete Jane lagt ner på att få en så komplett biografi som möjligt om Anna Johansson-Visborg. Mycket roligt att få veta mer om min morfars syster, som jag har ett mycket diffust minne av när jag var 5-6 år. Intressant också med kopplingar fr.a. till arbetarrörelsens historia även för en liberal som jag själv.”
Roland Lindberg

Utgiven av Hjalmarson & Högberg bokförlag

Hjalmarson & Högberg ger ut fackböcker inom områdena samhälle, politik och historia. Förlaget har också gett ut böcker om mat, miljö, hälsa och natur.

Hjalmarson & Högberg Bokförlag startade 1997. Förlaget har gett ut över 200 böcker, bland annat Ingvar Carlssons memoarer.
Förlagets hemsida: www.hohforlag.se

 

 

 

 

Annons